Discover our live centers

International Medical Center
Jeddah, Saudi Arabia

Live case coordinator: Khalid Tammam

Hail Street, Al-Ruwais, Jeddah Saudi Arabia
PO Box 2172 Jeddah 21451

Dr. Sulaiman Al Habib Hospital
Riyadh, Saudi Arabia

Live case coordinator: Owayed Al Shammeri

Ar Rahmaniyyah, Riyadh 12344, Saudi Arabia

King Faisal Specialist Hospital
Riyadh, Saudi Arabia

Live case coordinator: Ahmed Alhamami

Al Mathar Ash Shamali, Riyadh 11564, Saudi Arabia

Care Hospitals Banjara Hills, Hyderabad
Telangana, India

Live case coordinator: Surya Prakasa Rao
 

Rd Number 1, Prem Nagar, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034, India